Agricultură

De agricultură în comuna Hoghilag se ocupă puține societăți agricole. Cele 1.334 ha arabil sunt împărțite astfel:

  • 919 ha deținute de persoane fizice pe care se desfășoară o agricultura cu mijloace tradiționale și putin productivă;
  • 415 ha deținute de persoane juridice

Principalele culturi înființate pe terenurile arabile sunt porumbul, cartoful și păioasele.
Pe cele 804 de ha de pășune, pășunează 4 turme de oi, circa 1390 de capete ale unor crescători particulari și  aproximativ 480 bovine.
De asemenea avem crescători de animale care dețin PFA:

PFA KOCS CASIAN DĂNUȚ

PFA ERDEI ECKHARRT EMIL

PFA DUDA DUMITRU

PFA BĂLAN MARCEL CRISTIAN

 

Fondul funciar
Teritoriul administrativ al comunei Hoghilag cuprinde 5.213 ha teren cu următoarea structură:

  • agricol (arabil, pășuni și fânețe, vii, livezi)
  • neagricol (păduri, ape, drumuri, curți și construcții, neproductiv).

Suprafața terenului situat în intravilanul comunei Hoghilag este de 144,74 ha.
Fondul funciar al comunei Hoghilag ce însumează 5.213 ha cuprinde atât localitatea Hoghilag cât și satele Prod și Valchid conform tabelului de mai jos.

Fondul funciar al comunei Hoghilag:

Arabil Pășuni și fânețe Vii Livezi Păduri Ape Curți,  construcții Neproductiv Total general
Total  ha. 1.374 1.392 196 128 1.850 42 104 127 5.213