Economie

Rețeaua stradală 
Comuna Hoghilag se caracterizează printr-o rețea stradală dezvoltată longitudinal, axa principală a localităților fiind reprezentată de drumul județean DJ 142 E și drumurile comunale DC 24 și DC 24 A primul pentru localitatea Hoghilag și celelalte două pentru localitățile Prod și Valchid.
Starea rețelei stradale este caracterizată de preponderența arterelor cu îmbrăcăminte din împietruiri și de asfalt. Din 22 km drumuri publice doar 6 km sunt asfaltați restul fiind pietruiți.

Poduri, podețe
1699 este anul în care se menționează construirea unui pod peste râul Târnava Mare.  Podul se pare că a rezistat 122 de ani când structura veche a fost întărită cu grinzi metalice. (Raica Ioan – DUMBRĂVENI – Terra Mediaș – sinteza monografică – Editura Universității „Lucian Blaga” Sibiu/2004 – pagina 199.
De asemenea pe teritoriul comunei Hoghilag mai sunt un număr de 15 de podețe.

Rețeaua feroviară
Comuna Hoghilag are acces indirect la rețeaua feroviară, localitățile ei fiind deservite, pe calea ferată București – Brașov – Cluj – Napoca – Oradea/Episcopia Bihor (magistrala 300), prin stația Halta Luna situată la 20 km față de stația Sighișoara și 18 km față de stația Mediaș.

Rețelele electrice
Comuna Hoghilag este alimentată cu energie electrică prin intermediul rețelei de distribuție de 20 kV care este racordată la stația de transformare Dumbrăveni (110/20k v-2×10 MVA). Rețeaua locală de distribuție de joasă tensiune  0.4kV este de tip aerian. În comuna Hoghilag sunt 4 posturi de transformare de tip aerian de 100 kVA-2 la Hoghilag, 1 la Prod și 1 la Valchid. Teritoriul comunei este străbătut de o linie electrică aeriană de înalta tensiune LEA 110kV.

Conducte magistrale de gaz
În România, primul zăcământ de gaze naturale a fost descoperit în anul 1908 la Sărmasel, județul Mureș, cu ocazia unor cercetări geologice privind sărurile de potasiu. A urmat o perioadă propice dezvoltării distribuției de gaze, în anul 1941 fiind consemnată construirea primei conducte de gaze naturale de la Mănesti către București, urmată de conductă magistrală prin care se aduc, un an mai târziu, gaze naturale din Transilvania în capitală.
Bazele societății de distribuție a gazelor naturale au fost puse în anul 1975. În baza unei Hotărâri de Guvern emisa în anul 2000, Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz se reorganizează în funcție de activitățile pe care le prestează, rezultând astfel DistriGaz Nord, companie care, în iunie 2005, devine parte a concernului german E.ON, prin achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni de către E.ON Ruhrgas. Începând cu luna aprilie 2006, compania se repoziționează pe piață specifică, adoptând un nou nume care-i demonstrează apartenența la Grupul E.ON, și anume E.ON Gaz Romania.
În prezent în satul Hoghilag sunt racordați la sistemul național de distribuție a gazelor naturale un număr de 100 gospodării.

Rețele de apă și canalizare
Localitățile comunei Hoghilag nu dispun de instalații centralizate pentru canalizarea apelor menajere .

Dezvoltarea rețelei de apă
Dintre cele 3 sate componente ale comunei Hoghilag, numai localitatea Hoghilag este echipată cu instalații centralizate de alimentare cu apă 200 gospodării. Alimentarea cu apă potabilă a localităților componente Prod și Valchid se asigură din pânza freatică de medie adâncime (5-20 m) prin intermediul unor puțuri forate individuale (520 la nivelul comunei din care 210 la Hoghilag, 98 la Prod și 212 la Valchid) și publice (stradale – 20 la nivelul comunei din care 5 în Hoghilag, 5 la Prod și 10 la Valchid).

Rețeaua de telefonie
Companiile de telefonie mobilă ce operează în Romania au clienți cetățeni ai comunei Hoghilag. Doar o mica parte sunt abonați ai Romtelecom – 70 abonați la Hoghilag, 2 Prod, 12 Valchid.

Dezvoltare economică
Zonele industriale
Activitatea industriala este slab reprezentată, potențialul economic al comunei fiind redus.