Populaţie

Populatia totala stabila a comunei Hoghilag la data de 18.03.2002 insuma 2155 locuitori din care 1099 (51.0%) persoane de sex masculin si 1056 (49.0%) persoane de sex feminin; densitatea populatiei este de 41.34 locuitori/km.2
In anul 2002 la nivelul comunei structura populatiei dupa etnie se prezenta astfel:

  • 841 romani (39.00% din total),
  • 10 germani (0.50%),
  • 45 maghiari (2.10%),
  • 1259 romi (58.40%).

 

Total comuna 2155
Sat Hoghilag 1190
Sat Prod 296
Sat Valchid 699

Structura populatiei pe principalele grupe de varsta si sexe se prezinta astfel:

Principalele grupe de varsta Numar locuitori %
Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
Total, din care: 2155 1031 1124 100.0 47.90 52.10
0-14 ani 660 310 350 30.60 14.40 16.20
15-59 ani 760 372 388 35.30 17.30 18.00
60-64 ani 478 228 250 22.20 10.60 11.60
>65 ani 257 121 136 11.90 5.60 6.30