Informaţii de interes public

  Anunț (68,4 KiB, 7 hits)


  Caiet de sarcini vânzare imobil 94 (259,8 KiB, 8 hits)


  Anunt lic intr prod-24052021125453 (51,7 KiB, 19 hits)


  Anunt lic intr prod-24052021125515 (631,5 KiB, 24 hits)


  Anunt reluare licitatie aeroport (337,8 KiB, 26 hits)


  LISTA SALARII-15-04-2021-105149 (42,7 KiB, 34 hits)


  Raport Legea 544-06.01.2021-122818 (104,7 KiB, 64 hits)

 


Alegeri locale 2020

  Lista Candidati CL - Alegeri 2020 (148,6 KiB, 93 hits)

  Informare (14,6 KiB, 100 hits)

  Disp loc afișaj (23,7 KiB, 99 hits)

  Disp stabilire locuri speciale afisaj (314,5 KiB, 94 hits)

  Hot 6 si 7 BEC 32 Hoghilag (142,1 KiB, 141 hits)

 

 


 

  Amenajament pastoral Hoghilag (895,1 KiB, 140 hits)

  Publicare - vanzare teren 1 (54,8 KiB, 124 hits)

  Publicare - vanzare teren 2 (257,2 KiB, 167 hits)

  Hotararea Nr 9 2019- privind stabilirea salariilor de baza functionari publici (139,7 KiB, 169 hits)

LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica