Informaţii de interes public

  Anunț (68,4 KiB, 82 hits)


  Caiet de sarcini vânzare imobil 94 (259,8 KiB, 79 hits)


  Anunt lic intr prod-24052021125453 (51,7 KiB, 84 hits)


  Anunt lic intr prod-24052021125515 (631,5 KiB, 91 hits)


  Anunt reluare licitatie aeroport (337,8 KiB, 112 hits)


  LISTA SALARII-15-04-2021-105149 (42,7 KiB, 106 hits)


  Raport Legea 544-06.01.2021-122818 (104,7 KiB, 134 hits)

 


Alegeri locale 2020

  Lista Candidati CL - Alegeri 2020 (148,6 KiB, 160 hits)

  Informare (14,6 KiB, 162 hits)

  Disp loc afișaj (23,7 KiB, 173 hits)

  Disp stabilire locuri speciale afisaj (314,5 KiB, 167 hits)

  Hot 6 si 7 BEC 32 Hoghilag (142,1 KiB, 228 hits)

 

 


 

  Amenajament pastoral Hoghilag (895,1 KiB, 302 hits)

  Publicare - vanzare teren 1 (54,8 KiB, 193 hits)

  Publicare - vanzare teren 2 (257,2 KiB, 264 hits)

  Hotararea Nr 9 2019- privind stabilirea salariilor de baza functionari publici (139,7 KiB, 269 hits)

LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica