Obligatii Fiscale

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

COMUNA HOGHILAG

PRIMĂRIA

Tel.0269866801/fax 0269865181

e-mail: primariahoghilag@yahoo.com

Cod fiscal 4241230, Trezoreria Mediaș.

Nr. 6129 din data de 15.11.2016

 

 

 

In atentia cetatenilor din Comuna Hoghilag

 

Prin prezenta va aducem la cunostiinta ca debitorii care nu îşi plătesc de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate la bugetul local, pentru stingerea acestora vom proceda la acţiuni de executare silită, potrivit O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala.

 

Primar,                                           Comp. Taxe si Impozite

Lazar Nicolae