Acte necesare

  Anunț ”consumatori vulnerabili” (125,1 KiB, 118 hits)

CERTIFICAT FISCAL

Documente necesare:

Eliberare certificat de atestare fiscala

– cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice -Descarca Formular itx_itl010

–  actul de identitate;

–  certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii

– documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul;

–  imputernicire in original sau copie legalizata.

se percepe o taxa de 4 lei pentru eliberare( pentru anul 2016 taxa de eliberare este de 4 lei)


 Acordarea Ajutorului Social

-Copie buletin identitate toti membrii familiei
-Copie certificat nastere toti membrii familiei
-Adeverinta venit impozabil Finante Medias pentru pers. apte de munca, care nu sunt incadrate in munca
-Adeverinta Fortele de munca Medias pentru persoanele peste 16 ani (care nu urmeaza cursuri scolare) si pana la varsta de pensionare
-Cupoane venituri ale familiei
-Adeverinte elevi pentru cei care merg la scoala
-Adeverinta teren agricol si animale Primarie
-Negatie de la Primaria de domiciliu daca unul dintre parinti nu are domiciliul pe raza localitatii noastre
http://www.protectiacopilului6.ro/Files/uploads/1636-2.%20cerere%20solicitare%20ajutor%20(1).pdf – 2 buc
-Dosare cu sina- 2 buc


Acordarea Alocatiei Pentru Sustinerea Familiei
-Copie buletin identitate toti membrii familiei
-Copie certificat nastere toti membrii familiei
-Adeverinta venit impozabil Finante Medias pentru pers. apte de munca, care nu sunt incadrate in munca
-Cupoane venituri ale familiei
-Adeverinte elevi pentru cei care merg la scoala
-Adeverinta teren agricol si animale Primarie
-Negatie de la Primaria de domiciliu daca unul dintre parinti nu are domiciliul pe raza localitatii noastre
http://www.protectiacopilului6.ro/Files/uploads/1636-2.%20cerere%20solicitare%20ajutor%20(1).pdf sauCerere si declaratie tip de la Primarie – 2 buc
-Dosare cu sina- 2 buc


 Acordarea Alocatiei De Stat
-Copie buletin identitate parinti
-Copie + original certificat nastere copil nou-nascut
-Negatie de la Primaria de domiciliu daca unul dintre parinti nu are domiciliul pe raza localitatii noastre
-Dosar cu sina
http://saliste-sibiu.ro/wp-content/files/Cerere_indemnizatie_crestere_copil.pdf sau Cerere tip de la Primarie


 Acordarea Indemnizatiei Pentru Cresterea Copilului Pana La Varsta De 1,2-3 ani
-Copie buletin identitate parinti
-Copie + original certificat nastere copil nou-nascut
-Adeverinta tip cu perioada lucrata de la angajator (25 luni)
-Decizia de incetare a contractului de munca de la angajator
-Adeverinta de la medicul de familie cu concediul pre si -post natal
-Adeverinta de la locul de munca a celuilalt sot/ sau de la Finante Medias daca aceste nu este angajat
-Negatie de la Primaria de domiciliu daca unul dintre parinti nu are domiciliul pe raza localitatii noastre
-Dosar cu sina
http://saliste-sibiu.ro/wp-content/files/Cerere_indemnizatie_crestere_copil.pdf  sau Cerere tip de la Primarie


Obtinerea Adeverintei De La Fortele de Munca Medias
(Str. Aurel Vlaicu nr. 31 – 33 telefon: 0269.843.731 pentru persoana care a implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza cursuri scolare ori nu are varsta de pensionare
-Copie buletin identitate
-Copie certificat nastere
-Adeverinta de la medicul de familie
-Copie act de studii sau foaie matricola de la scoala ori declaratie ca nu are studii
-Copie carte de munca sau declaratie ca nu detine carte de munca
-Dosar


 Acordarea Ajutorului Pentru Incalzirea Locuintei
-Copie buletin identitate toti membrii familiei
-Copie certificat nastere toti membrii familiei
-Adeverinta venit impozabil Finante Medias pentru pers. apte de munca, care nu sunt incadrate in munca
-Cupoane venituri ale familiei
-Adeverinte elevi pentru cei care merg la scoala
-Adeverinta teren agricol si animale Primarie
-Factura gaz
http://www.protectiacopilului6.ro/Files/uploads/1636-2.%20cerere%20solicitare%20ajutor%20(1).pdf sau Cerere si declaratie tip de la Primarie
-Dosare cu sina


Acordarea Tichetelor De Gradinita
http://dasmclujnapoca.ro/wp-content/uploads/2016/09/Cerere-declaratie-pe-propria-raspundere-pt.-stimulent-educational-gradinita.pdf sau Cerere tip de la Primarie;
-Copie acte identitate ( buletin ) parinti;
-Copie certificat nastere copii ;
– Adeverinta scoala;
-Adeverinta salarii sau cupoane cu venituri ale familiei;
-Adeverinta teren agricol si animale Primarie;
– Adeverinta de venit ( Fisc Medias);
-Dosar cu sina


Adeverinta Apia

-Carte Identitate

-Acte Doveditoare A Proprietati

-Copie Contract Vanzare Cumparare

-Copie Contract Arnenda,Comodat

-Adeverinta tip de la Primarie

-Taxa timbru 2 Lei (se achita la caseria Primariei)

__________________________________________________________________________________

Atestate De Producator Si Carnet De Comercializare

-Cerere

-Copie CI

-Avizul caonsultativ al asociatiei crescatorilor de ovine(Sura-Mare)

__________________________________________________________________________________

 

Documente Necesare Pentru Optinerea Adeverintei Pentru SPCLEP (CI)

-Acte doveditoare ale proprietatii

-Certificat Nastere,Casatorie

-Act Identitate vechi

-Taxa timbru 2 lei (se achita la caseria Primariei)

__________________________________________________________________________________