Chirii

IN ATENTIA CHIRIASILOR
Chiriasul poate modifica sau imbunatatii locuinta detinuta,numai cu acordul prealabil scris si in conditiile stabilite de proprietar.
In cazul neindeplinirii de catre proprietar a obligatiilor care -I revin cu privire la intretinerea si repararea locuintei inchiriate,lucrarile pot fi executate de catre chiriasi in contul proprietarului,retanand contravaloarea acestora din plata chiriei.
Chiriasul va putea executa aceste lucrari,daca degradarea produsa este de natura sa afecteze folosinta normal a cladirii sau a locuintei si numai atunci cand proprietarul,la sesizarea scrisa a chiriasului,nu a luat masuri de executare a lucrarii,in termen de 30 de zile de la data sesizarii.
ALTE OBLIGATII CE REVIN CHIRIASILOR

– Sa efectueze lucrari de intretinere,reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii din folosinta exclusive
– Sa repare sau sa inlocuiasca elemente de constructii si de instalatii deteriorate din folosinta comuna,ca urmare afolosirii lor necorespunzatoare,indifferent daca acestea sunt de interior sau in exteriorul cladirii
– Sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere
– Sa predea proprietarului locuinta in stare normal de folosinta,la eliberarea acestuia