Comisii

COMISIA NR. 1: Comisia de agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului  și urbanism, protecție mediu și turism

  Membri:

  • ALDEA MIHAI-IOAN
  • BĂLAN MARIN
  • CRIȘAN NICOLAE

 

COMISIA NR. 2: Comisia de activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport  

 Membri:

  • MATIȘ ILIE
  • MATEI NICOLAE
  • TRIF FLORIN

 

 COMISIA NR. 3: Comisia juridică, de disciplină și validare

 Membri: 

  • POȘTA RUDI (VICEPRIMAR)
  • STOICA VIOREL
  • TUTELIA NICOLAE